ZAKŁADOWY FUNDUSZ ¦WIADCZEŃ SOCJALNYCH

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
ul. Gabrieli Zapolskiej 16 68 – 200 Żary
tel/fax [068] 4704667
e-mail: sp2witosa25@wp.pl


           Żary dnia 01.12.2016r.

Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych, Komisja ZF¦S prosi o złożenie wniosków do 10 grudnia, a najpóĽniej do 12 grudnia 2016r.
Wniosek można złożyć:

  1. osobi¶cie w sekretariacie szkoły,
  2. przesłać poczt± tradycyjn±, na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gabrieli Zapolskiej 16, 68-200 Żary
  1. przesłać poczt± e-mailow± na adres: sp2witosa25@wp.pl

Wniosek pracownika do ZF¦S.pdf - POBIERZ  WNIOSEK TUTAJ