REGULAMIN  UCZNIA

  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  2

Każdy uczeń: 

1.Przychodzi  punktualnie na zajęcia.

2.Obowiązkowo korzysta z szatni i zakłada obuwie zmienne.

3.Dba o higienę osobistą i schludny wygląd. Ponadto:

¨             nie nosi wyzywającego ubioru,

¨             nie maluje paznokci,

¨             nie farbuje włosów,

¨             nie ma makijażu.

4.Podczas lekcji ma wyłączony telefon komórkowy. W przeciwnym razie nauczyciel zatrzymuje telefon i oddaje go rodzicom.

5.Samowolnie nie opuszcza gabinetu i terenu szkoły podczas trwania zajęć szkolnych.

6.Wykonuje polecenia dyrektora, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

7.Wzorowo pełni swoje dyżury.

8.Zachowuje się kulturalnie i zgodnie z podstawowymi zasadami życia społecznego.

10.Nie używa wulgaryzmów i przemocy.

11.Nie zażywa środków uzależniających typu: papierosy, alkohol   i narkotyki.

12.Troszczy się o mienie szkoły (za szkody materialne odpowiadają rodzice).

13.Szanuje symbole narodowe, szkolne i kultywuje tradycje szkoły, a podczas uroczystości szkolnych posiada strój galowy. 

14.Dba o honor szkoły i z szacunkiem odnosi się do kolegów, koleżanek, nauczycieli i pracowników szkoły.

15.Nie wnosi na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych.

16.Sam odpowiada za wartościowe przedmioty przyniesione do szkoły.