LOGOPEDA SZKOLNY

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE: 

PONIEDZIAŁKI  -   10.30 -  16.00 

WTORKI              -   11.30 -  16.00 

ŚRODY                -    11.00 -  15.30 

CZWARTKI         -   10.30 -  16.00


KIEDY I JAK INGEROWAĆ W ROZWÓJ MOWY DZIECKA? - Artykuł, kliknij i czytaj

POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W GABINECIE LOGOPEDYCZNYM OBEJMUJE: 

1. Diagnozę logopedyczno - ortodontyczną.

2. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg,  podniebienia miękkiego i żuchwy).

3. Reedukację zaburzeń artykulacyjnych:

  • sygmatyzmu,

  • mowy bezdźwięcznej,

  • kappacyzmu,

  • gammacyzmu,

  • lambdacyzmu,

  • betacyzmu,

  • rotacyzmu,

  • giełkotu,

  • jąkania,

  • innych niesklasyfikowanych.

4. Kształtowanie słuchu fonematycznego, syntezy, analizy i pamięci słuchowej.

5. Ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia.

6. Ścisłą współpracę z rodzicami, pedagogiem, psychologiem,  wychowawcami oraz Dyrekcją.