GALERIA "KURIERA"
 


PRACA NA KÓŁKU DZIENNIKARSKIM


 

Na zajęciach młodzi redaktorzy doskonalą swoje umiejętności pisania różnych form wypowiedzi dziennikarskiej. Głównym celem jest zainteresowanie dziennikarstwem, poznawanie tekstów o charakterze dziennikarskim, redagowanie szkolnego czasopisma. Uczniowie przeprowadzają wywiady, piszą felietony, reportaże, fotoreportaże, przeprowadzają ankiety, sondaże, badając w ten sposób opinię społeczności szkolnej na dany temat. Wykonują ilustracje do tekstów, składają kolejne numery „Kuriera”, dbają o reklamę czasopisma. Dzięki zajęciom kształtują umiejętność posługiwania się mówioną i pisaną odmianą języka, otwierają się na otaczające ich środowisko, wyrażają swoje sądy i opinie, rozwijają swoją wyobraźnię.

 

PRZEPROWADZAMY WYWIADY


 

Redaktorzy „Kuriera Dwójki” rozmawiają z wieloma ciekawymi ludźmi, przeprowadzając wywiady. Przygotowują pytania, wcześniej zbierając informacje na temat rozmówcy. Wywiadu do naszego szkolnego czasopisma udzieliły nam znane i cenione osoby m.in. Katarzyna Grochola – znana pisarka; Sylwia Bogacka – wicemistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska w strzelectwie sportowym; Jego Ekscelencja Biskup Paweł Socha itd.

 

UDZIAŁ W KONKURSACH FORUM PISMAKÓW” – Ogólnopolski Konkurs Gazet Szkolnych
 


FORUM PISMAKÓW
 2015
   

FORUM PISMAKÓW
2013

FORUM PISMAKÓW
2012

FORUM PISMAKÓW
2011

FORUM PISMAKÓW
2010

FORUM PISMAKÓW
2009

FORUM PISMAKÓW
2008

„Forum Pismaków” to najstarszy konkurs gazetek szkolnych w Polsce, organizowany jest w Wałbrzychu od 1996 roku. Jego pomysłodawczynią jest nauczycielka języka polskiego i wieloletnia animatorka szkolnych mediów – pani Elżbieta Sura (również opiekunka gazetek „OBOK” i „MIG13”). Przez sześć lat konkurs miał wymiar regionalny (najpierw województwa wałbrzyskiego, później dolnośląskiego), a od siódmej edycji ma zasięg ogólnopolski. Od jedenastej edycji Forum (poza 13.) galę poprzedzają dwudniowe warsztaty dziennikarskie dla przedstawicieli najlepszych redakcji. Od czternastej edycji Forum współorganizuje Fundacja Nowe Media. „Forum Pismaków” odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Nasza redakcja w bierze udział w tym konkursie od 2007 roku, zajmując czołowe miejsca. W 2010 roku otrzymała tytuł „Mistrza Pismaków”, a w 2011 tytuł „Srebrnego Laureata”.

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ 2015
   

KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ 2013

KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ 2012

KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ 2011

KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ 2010

KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ 2009

KONKURS NA NAJLEPSZĄ GAZETKĘ 2008

Jesteśmy najlepsi w województwie 

Konkurs na Najlepszą Gazetkę Województwa Lubuskiego jest organizowany od 2005 roku przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Odbywa się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jurorzy w ocenie czasopism biorą pod uwagę m.in. „lokalność” gazetki – podejmowanie tematów bliskich uczniom; warsztat dziennikarski: stosowanie różnych form dziennikarskiej wypowiedzi, dobór tytułów, kompozycję tekstów, samodzielność i pomysłowość autorów; szatę graficzną, dobór ilustracji do tekstów. W konkursie bierzemy udział od początku istnienia naszej redakcji, a więc od 2005 roku. W pierwszej edycji otrzymaliśmy wyróżnienie, od 2006 roku jesteśmy najlepsi w województwie. W 2012 roku otrzymaliśmy Nagrodę Specjalną za wybitne osiągnięcia.
 


KONKURS FOTOGRAFICZNY

Nasi dziennikarze na zajęciach kółka poznają, czym jest rola reportera i fotoreportera, który nie tylko opisuje zjawiska słowem, lecz przede wszystkim ilustruje je zdjęciami. Najważniejszym narzędziem w jego pracy jest dobry sprzęt fotograficzny, który pozwoli na wykonanie dobrej jakości zdjęć. Swoje umiejętności reporterskie doskonalą w plenerze. Efekty swoje pracy sprawdzają, startując w konkursach fotograficznych. Jednym z nich był Konkurs Fotograficzny „Uroki i osobliwości przyrodnicze Żar i okolic” organizowany przez Oddział PTTK w Żarach pod patronatem Burmistrza Miasta Żary i Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki. Tam wielu z naszych uczniów otrzymało wyróżnienie i zdobyło III miejsce.

 

UCZYMY SIĘ OD PROFESJONALISTÓW


WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - FUNDACJA „NOWE MEDIA”

Wielu naszych młodych redaktorów podczas podsumowania „Forum Pismaków” uczestniczyło w warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Fundację Nowe Media z Warszawy. Zajęcia prowadzili przedstawiciele różnych mediów, m.in.: Bianka Winiarska i Marcin Grudzień ze Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis” z Warszawy; Adrian Kaczmarek – sekretarz redakcji „Loży” z Poznania; dr Katarzyna Bocheńska – Włostowska – dziennikarka i pracownik naukowy WSUS z Poznania; Katarzyna Grochola – pisarka; Marian Maciejewski – dziennikarz, naukowiec, prowadzący zajęcia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz wielu dziennikarzy z Fundacji Nowe Media. Braliśmy też udział w konferencjach prasowych, debatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata mediów, takimi jak: Robert Bogdański – były prezes Polskiej Agencji Prasowej, Aleksandra Zieleniewska – założycielka radia RMF, Wiktor Świetlik z Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Agnieszka Gołas–Ners - córka sławnego aktora Wiesława Gołasa itp. Warsztaty dziennikarskie to doskonała okazja do: wymiany doświadczeń z innymi młodymi dziennikarzami z redakcji szkolnych z całej Polski oraz zdobywania umiejętności w zakresie dziennikarstwa pod okiem profesjonalistów.


WIZYTY W REDAKCJI GAZETY REGIONALNEJ"

Nasi dziennikarze poznają też dziennikarstwo od kuchni. Wiele razy byli na wycieczce w redakcji „Gazety Regionalnej”, gdzie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy dziennikarza, przyglądać się pracy grafika nad wydaniem gazety, zobaczyć, jak przebiega techniczna obróbka materiałów oraz skład gazety.   

 


CIEKAWE INICJATYWY


 
BENEFIS PANA JÓZEFA KAMIŃSKIEGO
 

Dziennikarze „Kuriera Dwójki” zostali zaproszeni na benefis Józefa Kamińskiego – Honorowego Obywatela Miasta. To postać szczególna w życiu naszego miasta. Otrzymał on różnorodne wyróżnienia branżowe oraz wysokie odznaczenia państwowe. Spotkanie odbyło się 23 maja o godzinie 17.00 w Żarskim Domu Kultury i było okazją do przypomnienia dokonań Pana Józefa oraz jego działalności na rzecz lokalnej społeczności. Wydarzenie to zgromadziło wielu przyjaciół i znajomych, którzy opowiadali o wieloletniej działalności jubilata w wielu dziedzinach kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i turystyczno- krajoznawczych naszego miasta. W części artystycznej rozpoczynającej benefis wystąpili uczniowie Ochotniczego Hufca Pracy, którego Pan Kamiński był komendantem. W tym niezwykłym spotkaniu uczestniczył również Wiceburmistrz Żar Edward Łyba, który złożył życzenia jubilatowi i przekazał list gratulacyjny od Burmistrza Żar Wacława Maciuszonka. Nasi dziennikarze wraz z Panią Dyrektor Marzeną Mosakowską Wroną i Panią Jolantą Błażków również złożyli życzenia na ręce Pana Kamińskiego. Ponadto przeprowadzili z nim wywiad i zredagowali specjalny numer poświęcony w całości jubilatowi.


PODARUJ DZIECIOM KSIĄŻKI

 Redakcja „Kuriera Dwójki” i biblioteka szkolna zorganizowały akcję pod hasłem: „Podaruj dzieciom książki”, której celem było wzbogacenie księgozbioru dla klas I-III. Uczniowie przynosili kolorowe książki dla najmłodszych, które są już zbędne w ich domowej biblioteczce. Darczyńców było sporo. Niektórzy podarowali nawet kilkanaście egzemplarzy w bardzo dobrym stanie. Rekordzistką była Ania Zapotoczna, która ofiarowała aż osiemnaście, a jej kolega Kacper Porada z klasy 4a dziesięć. W sumie zebraliśmy 50 książek. Każdy ofiarodawca został wyróżniony pochwałą na apelu. Dodatkową motywacją był kupon zwalniający z kartkówki bądź odpowiedzi. Akcja trwała od 3.11.11 - do 21.12.11 i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.


SPOTKANIE Z ŻARSKĄ POETKĄ

 

Redaktorzy naszej gazetki biorą udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, a do takich należało spotkanie z żarską poetką Janiną Elżbietą Lorenc-Wilgą, która pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach. Debiutowała ona wierszem w 1979 r. Należała do grupy literackiej „Dziewin-Młodzi” w Żarach (1977-81). Jest członkinią Klubu Literackiego ZLP w Żarach od 2001 r. i wydała tomiki wierszy Zostałam iluzjonistką (1997), Fraszki i inne fatałaszki (2008).

 

DZIENNIKARZE PO PRACY  - jesteśmy zgranym zespołem


 

Dziennikarze „Kuriera Dwójki” są pomysłowi, twórczy, aktywni. Wspólnie staramy się stworzyć zgrany zespół. Wzajemna współpraca jest niezbędnym czynnikiem do tego, by powstawało szkolne czasopismo. Dlatego organizujemy wspólne spotkania z poczęstunkiem, wyjścia na lody, do pizzerii, wyjazdy, zabawy integracyjne itp. Takie spotkania sprawiają, że uczniowie chcą wspólnie coś tworzyć, wymyślać, redagować, pisać – z pasją.