DZIENNIKARZE NA MEDAL 

Najlepsi dziennikarze „Kuriera Dwójki” co roku zostają uhonorowani tytułem: „DZIENNIKARZA ROKU”. Natomiast ci, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój redakcji, otrzymują na koniec tytuł: „WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ DZIENNIKARZA ABSOLWENTA”. 

 

ROK 2014/2015

Od 2014 roku zmieniają się zasady przyznawania nagród. Każdego roku najlepszy dziennikarz z redakcji zostaje uhonorowany tytułem: „DZIENNIKARZA ROKU” i otrzymuje statuetkę. Natomiast ci, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój redakcji, otrzymują tytuł: „WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ DZIENNIKARZA ABSOLWENTA”.  Opiekun redakcji każdego roku przyznaje także wyróżnienia.

Nagroda Dziennikarza Roku 2014/2015: Julia Ostrowska

Wyróżnienie: Julia Dawydzik, Julia Borysionek, Kinga Badecka, Agata Grzelec, Julia Korochoda

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Małgorzata Chudzik

ROK 2012/2013

Nagroda Dziennikarza Roku 2012/2013: Michał Roszak, Sara Chmielowska, Dominika Borowiec, Nadia Bernat

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Julia Bieńko

ROK 2009/2010 

Nagroda Dziennikarza Roku 2009/2010: Klaudia Żelichowska, Aleksandra Miedzińska, Weronika Klój, Klaudia Dobek, Natalia Łucka 

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Klaudia Dobek 

ROK 2010/2011 

Nagroda Dziennikarza Roku 2010/2011: Klaudia Żelichowska, Aleksandra Miedzińska, Natalia Łucka, Patrycja Reszel 

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Weronika Klój  

ROK 2011/2012 

Nagroda Dziennikarza Roku 2010/2011: Nadia Bernat, Klaudia Brzozowska, Kacper Szocik, Anna Zapotoczna, Julia Bieńko 

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Paulina Drozdek