OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym
2015/2016


ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ