UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "AKRO-DWÓJKA"

SIEDZIBA:  Szkoła Podstawowa nr2 ŻARY ul. Gabrieli Zapolskiej 16

ZARZĄD:
- Prezes klubu - Teresa Kosman
- Członek klubu - Elżbieta Nowak
- Sekretarz klubu - Marzena Janus

TRENERZY:
- Instruktor - Teresa Kosman
-Pomoc instruktora - Elżbieta Nowak

ZAWODNICY:
- grupa naborowa
- grupa średnio-zawansowana
- grupa zawansowana

TRENINGI:
- grupa naborowa - poniedziałki i czwartki godzina 15:00-16:00
- grupa średnio-zaawansowana - wtorki i piątki godzina 15:00-16:00
-grupa zawansowana - poniedziałki, środy i piątki godzina 16:00-18:00

KONTAKT:
Teresa Kosman (886 513 958)
Elżbieta Nowak (608 756 620)